పోస్ట్ ప్రింటింగ్

ప్రాసెస్ మెటీరియల్స్

యురేకా పరికరాలు పోస్ట్ ప్రింటింగ్ ఉత్పత్తిలో క్రింది పదార్థాన్ని ప్రాసెస్ చేయగలవు:

- పేపర్

-కార్డ్బోర్డ్

-ముడతలు పెట్టిన

pc

పరికరాలు