వాణిజ్య ముద్రణ

ప్రాసెస్ మెటీరియల్స్

యురేకా పరికరాలు మడత పెట్టెల ఉత్పత్తిలో కింది పదార్థాలను ప్రాసెస్ చేయగలవు:

-కాగితం

-గట్టి కవర్

cp

పరికరాలు

కేస్ మేకర్

బైండర్, కుట్టు మరియు జీను కుట్టు

ఆఫ్‌సెట్ ప్రెస్