కమర్షియల్ ప్రింటింగ్

ప్రాసెస్ మెటీరియల్స్

యురేకా పరికరాలు మడతపెట్టే డబ్బాల ఉత్పత్తిలో క్రింది పదార్థాన్ని ప్రాసెస్ చేయగలవు:

- పేపర్

-గట్టి కవర్

cp

పరికరాలు

కేస్ మేకర్

బైండర్, కుట్టు మరియు జీను స్టిచర్

ఆఫ్‌సెట్ ప్రెస్